27 februari 2013

donderdag 21 februari 2013

Op weg naar P+R 2.0

Dit dashboard roept veel vragen op over P+R en carpool, zoals:
  • Wat verklaart de verschillen in omvang en bezettingsgraad? 
  • Gebruik: sommige P+R locaties en carpoolpleinen hebben een heel lage bezettingsgraad. Hoe zorg je voor een goed gebruikte P+R/ carpoolplein? 
  • Veel verschil in omvang P+R’s. Werken grote locaties beter dan kleine? Zo ja, waarom (niet)? 
  • Wat is de optimale bezettingsgraad van een P+R/ carpoolplein? 
  • Hoe kan het dat er zo weinig data zijn over P+R en carpool? 
  • Waarom bestaat er geen typologie van P+R en carpoolpleinen? 
Het KpVV start daarom in 2013 het project ‘P+R 2.0’. In dit project willen we een update geven van de stand van zaken rondom P+R. Wat is er nodig om P+R een stap verder te brengen? Het project geef een antwoord op de vraag wat P+R kan bijdragen aan een duurzamer verkeers- en vervoersysteem en welke eisen dit stelt aan de strategie, planning, realisatie en beheer van P+R locaties en voorzieningen. Het product is een document dat op een toegankelijke en begrijpelijke manier deze kennis en inzichten ontsluit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten