27 februari 2013

donderdag 21 februari 2013

443 P+R locaties en 342 carpoolpleinen

Figuur 1 laat zien dat er in Nederland 785 overstappunten zijn. Het merendeel van deze locaties, 443, betreft P+R locaties en 342 zijn carpoolpleinen. Een klein aantal locaties valt in de categorie P+R/carpool. Hoewel een P+R locatie natuurlijk altijd voor carpoolen gebruikt kan (en zal) worden. Naast de officiƫle terreinen doen ook andere parkeerplekken dienst als P+R en (vooral) carpoolplek. De groene kolommen in de figuur geven het totaal aantal parkeerplaatsen aan.

Figuur 1  Totaal aantal overstappunten in Nederland inclusief aantal parkeerplaatsen per type. Bron: KpVV

Aantal parkeerplaatsen 
Er zijn ca. 80.000 parkeerplaatsen voor P+R en carpoolen. Dit is bijna 1% van het totaal aantal openbare parkeerplaatsen. Het grootste deel ligt op P+R locaties. Slechts 12% (9.815), is bestemd voor carpoolers. P+R locaties zijn gemiddeld groter dan carpoolpleinen: 154 tegenover 29 parkeerplaatsen per locatie. Ook is de gemiddelde bezettingsgraad hoger: 64% voor P+R tegen 56% voor carpool. Daar staat tegenover dat je voor carpoolen niet per se een carpoolplein nodig hebt. Slechts 3% van de carpoolers gebruikt een carpoolplein. Er zijn dus ruim 30 maal zoveel carpoolritten dan er parkeerders op de carpoolpleinen zijn.

Spreiding overstaplocaties 
Niet alleen in aantallen zijn er verschillen, ook qua locatie. Op de kaart van Nederland is te zien dat P+R locaties logischerwijs vooral het spoorwegennet volgen, terwijl carpoolpleinen meestal gelegen zijn langs het (snel)wegennet. P+R locaties zonder treinaansluiting zijn vooral te vinden rondom een aantal grote steden. Deze P+R locaties bieden overstapmogelijkheden op bus, tram en metro. Hierin is duidelijk de ambitie van een stad of stadsregio met P+R zichtbaar.


Figuur 2  Spreiding van carpool- en P+R locaties in Nederland. Bron: KpVV
>> Open de kaart als PDF

Geen opmerkingen:

Een reactie posten