27 februari 2013

donderdag 21 februari 2013

12 procent autokilometers is carpoolkilometer

Bij carpoolen maken personen gezamenlijk gebruik van één auto om naar hun bestemming te reizen. Er bestaan drie vormen van carpoolen:
  • Er wordt verzameld bij het huis van de bestuurder 
  • De bestuurder haalt de carpoolers op 
  • De bestuurder en carpoolers verzamelen op één locatie om gezamenlijk verder te reizen, bijvoorbeeld op een carpoolplein. 
Carpoolers zullen voornamelijk langere afstanden met elkaar afleggen, omdat het op de kortere afstanden vaak niet loont om te carpoolen door de extra reistijd om op een carpoolplein te komen. Carpoolers zijn in Nederland verantwoordelijk voor bijna 12 procent van alle autokilometers in het woon-werkverkeer (CROW, 2007). Hierdoor daalt de vraag naar parkeerplaatsen bij de bestemming (veelal werklocaties) en stijgt de bezettingsgraad van voertuigen, wat weer voor een lagere CO2-uitstoot per reizigerskilometer zorgt. Waar vroeger door beleidsmakers de focus werd gelegd op de reductie van autokilometers wordt nu de nadruk gelegd op de keuzemogelijkheden, die een automobilist heeft. Voor carpoolen betekent dit bijvoorbeeld dat je eenmaal per week (en dus niet iedere werkdag) samen naar het werk rijdt. Overigens wordt in slechts 3% van alle carpoolritten een carpoolplein gebruikt.

Hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners in Zeeland 
Zeeland is met 16 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners de provincie met het hoogste aantal. Een verklaring hiervoor is het feit dat Zeeland gemiddeld gezien de grootste carpoolpleinen heeft (61 parkeerplaatsen gemiddeld). Wellicht heeft dit te maken met de beperkte rol die het openbaar vervoer speelt in deze provincie. Ook Flevoland scoort hoog met 10,7 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners. Het verschil is groot met de daarop volgende provincies: Groningen en Drenthe hebben 4,9 en respectievelijk 4,7 carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners. In Zuid-Holland ligt dit aantal met 0,7 carpoolplaatsen per 10.000 inwoners het laagst in Nederland. De meeste carpoolpleinen zijn te vinden in de provincie Noord-Brabant: daar zijn 51 parkeerplaatsen ingericht als carpoolplein met gemiddeld 25 parkeerplaatsen. Gelderland heeft het hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen: 2068 verdeeld over 47 locaties. Opvallend is dat de vijf provincies met de meeste locaties en parkeerplaatsen per 10.000 inwoners geen Randstedelijke provincies zijn. Dat zal te maken hebben met het feit dat carpool vooral interessant wordt bij langere ritten én met de lagere beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Gemiddeld heeft een provincie 28 carpoolpleinen met gemiddeld 29 carpoolparkeerplaatsen.

aantal parkeer-plaatsen per 10.000 inwoners
aantal carpool-pleinen
totaal
 aantal parkeer-plaatsen
gem.
aantal parkeer-plaatsen per carpoolplein
Zeeland
16,0
10
614
61
Flevoland
10,7
11
414
38
Groningen
4,9
26
719
28
Drenthe
4,7
43
1.001
23
Friesland
4,3
43
1.204
28
Limburg
2,7
7
213
30
Overijssel
2,4
48
1.316
27
Gelderland
2,2
47
2.068
44
Utrecht
1,2
14
210
15
Noord-Brabant
1,0
51
1.275
25
Zuid-Holland
0,7
32
781
24
Noord-Holland
n/a
10
n/a
n/a

Tabel 6 Aantal carpoolpleinen per provincie. Bron: KpVVcarpoolplein
gemeente
provincie
stads-regio
aantal parkeer-plaatsen
N302-Harderwijk/
Boekhorstlaan
Harderwijk
Gelderland
172
N348-Zutphen
Zutphen
Gelderland
154
Carpoolterrein
IJsselmonde
Ridderkerk
Zuid-Holland
SRR
150
Zurich
Súdwest Fryslân
Friesland
112
Lemmer
Lemsterland
Friesland
108
A12-Oosterbeek
(Planken Wambuis)
Renkum
Gelderland
  90
A28 Nieuwleusen
Staphorst
Overijssel
  89
Assen-West
Assen
Drenthe

  80
A326-Bergharen
 (Bankhoef)
Wijchen
Gelderland
SRAN
  77
A28 Zwolle-Zuid
Zwolle
Overijssel

  77

Tabel 7 Top 10 grootste carpoolpleinen. Bron: KpVV

Gebruik carpoolpleinen toegenomen
In de publicatie van  CROW en KpVV ‘Carpoolpleinen Van beleid tot uitvoering’ is een overzicht van de ontwikkeling van carpoolpleinen en bezettingsgraden in de tijd opgenomen voor vijf gebieden. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat in een aantal gebieden de capaciteit flink is toegenomen en de gemiddelde bezettingsgraad ook ongeveer gelijk is gebleven. De extra capaciteit heeft dus daadwerkelijk in de vraag naar carpoolpleinen voorzien. Een goed voorbeeld is de provincie Friesland, waar het aantal carpoolparkeerplaatsen bijna verdubbelde en de bezettingsgraad van 59% naar 60% steeg. In de regio Rotterdam zijn er in de genoemde periode maar een beperkt aantal plaatsen bijgekomen (65), terwijl het gebruik hier ook sterk gestegen is van 203 naar 388. De bezettingsgraad is hiermee toegenomen van 37% naar 64%.
          
jaar
capaciteit
gebruik
bezettings-graad
Provincie Groningen
2003
520
246
47%
2006
544
280
51%
Provincie Friesland
1997
611
363
59%
2006
1.144
687
60%
Provincie Gelderland
1994
1.133
573
51%
2006
2.004
900
45%
Provincie Noord-Brabant
1995
2.209
705
32%
2006
2.483
1.215
49%
Regio Rotterdam
1999
545
203
37%
2005
610
388
64%
Provincie Flevoland
2005
465
226
54%

2007

248
59%

2009

267
57%

2011

341
75%
Tabel 8 Ontwikkeling carpoolpleinen en bezettingsgraden in de tijd. Bron: KpVV/CROW

Twente overtreft andere stadsregio’s
Van de 342 carpoolpleinen in Nederland liggen er 64 in een stadsregio. Dit komt neer op 19% van alle carpoolpleinen, terwijl het percentage P+R terreinen in stadsregio’s op bijna het dubbele ligt met 36%.

Gemiddeld vallen er 8 carpoolpleinen onder een stadsregio. De gemiddelde grootte van zo’n locatie ligt met 32 parkeerplaatsen net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Twente heeft niet alleen het hoogste aantal carpoolpleinen (20), maar ook het hoogste aantal carpoolparkeerplaatsen per 10.000 inwoners (10).


aantal parkeer-plaatsen per 10.000 inwoners
aantal carpool-pleinen
aantal parkeer-plaatsen
gemiddeld aantal parkeer-plaatsen
Twente
10,1
20
634
32
SRR
9,1
12
597
50
SRAN
6,8
9
498
55
SRE
4,3
13
320
25
Parkstad Limburg
1,0
1
25
25
SRA
n/a
2
n/a
n/a
Haaglanden
n/a
1
n/a
n/a
BRU
n/a
6
n/a
n/a
Totaal
3,9
64
2.074
32

Tabel 9 Aantalcarpoolpleinen per stadsregio. Bron: KpVV

Bezettingsgraad carpoolpleinen
Voor de bezettingsgraad van carpoolpleinen geldt hetzelfde als voor P+R locaties. De cijfers zijn te beperkt om er conclusies aan te verbinden, hoewel meer kennis op het gebied van de bezettingsgraden en het gebruik ervan kan leiden tot verbetering van carpoolpleinen. Het aantal carpoolplaatsen waar geen bezettingsgraad van bekend is ligt op 240. Dit komt neer op 72% van alle carpoolpleinen. Van 9 carpoolpleinen lag de bezettingsgraad boven de 100%.


provincie
gemiddelde bezettings-graad
stadsregio
gemiddelde bezettings-graad
Zuid-Holland
61%
Stadsregio Arnhem Nijmegen (SRAN)
97%
Noord-Brabant
55%
Regio Twente
83%
Friesland
50%
Samenwerkingsverband  Eindhoven
59%
Overijssel
50%
Stadsregio Rotterdam (SRR)
54%
Gelderland
49%
Parkstad Limburg
7%
Zeeland
49%
Drenthe
47%
Groningen
47%
Limburg
30%
Flevoland
n/a
Noord-Holland
n/a
Landelijk gemiddelde
59%
Utrecht
n/a


Tabel 10 Gemiddelde bezettingsgraden carpoolpleinen per provincie en per stadsregio. Bron: KpVV

Verder lezen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten